Schaum's outlines, geometry : includes plane, analytic, and transformational geometries

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barnett Rich, Christopher Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071544127

ISBN-13: 978-0071544122

Ký hiệu phân loại: 516 Geometry

Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill, 2009.

Mô tả vật lý: x, 326 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67148

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH