Spinoza's Ethics : an Edinburgh philosophical guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Beth Lord

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0748634495

ISBN-10: 0748634509

ISBN-13: 978-0748634491

ISBN-13: 978-0748634507

Ký hiệu phân loại: 170.92 Persons

Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2010

Mô tả vật lý: 182 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 67243

1. Ethics
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH