Using Kindle elektronisk ressurs : your guide to all things Kindle and Kindle DX

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jim Cheshire

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 070.5 Publishing

Thông tin xuất bản: [United States?] : Que , 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource ([70] s.) : , ill

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67247

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH