Development of Professional Expertise [electronic resource] : Toward Measurement of Expert Performance and Design of Optimal Learning Environments.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: K. Anders Ericsson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511594939

ISBN: 9780511594939 (electronic bk.)

Ký hiệu phân loại: 153.9 Intelligence and aptitudes

Thông tin xuất bản: Leiden : Cambridge University Press, 2009.

Mô tả vật lý: 1 online resource (570 p.)

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 67309

This book is designed to provide the first comprehensive overview of research on the acquisition and training of professional performance.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH