How to talk to anyone [electronic resource] : 92 little tricks for big success in relationships

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leil Lowndes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071433341

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: Chicago, Ill. : Contemporary Books, 2003.

Mô tả vật lý: 365 p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 67403

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH