Resumes for communications careers [electronic resource] : with sample cover letters

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 007142671X

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: Chicago : VGM Career Books, 2003

Mô tả vật lý: viii, 144 p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 67407

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH