The active manager's tool kit [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Melvin L Silberman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071425543

Ký hiệu phân loại: 658.3124 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2003

Mô tả vật lý: xii, 340 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67409

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH