Economics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roger A Arnold

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0324595420

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Australia ; Mason, OH : South-Western Cengage Learning, 2010

Mô tả vật lý: xxxii, 826 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 67462

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH