Microsoft Exchange server 2010 : administrator's pocket consultant

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William R Stanek

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735627126

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press, 2010

Mô tả vật lý: xxii, 664 p. : , ill. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67494

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH