Introducing Windows 7 for developers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yochay Kiriaty

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735626820

Ký hiệu phân loại: 005.446 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press, 2010

Mô tả vật lý: xviii, 395 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67509

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH