Advances in nuclear physics. volume 23 ; [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthias Burkardt, James J Kelly, John W Negele, Erich W Vogt

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 539.7 Atomic and nuclear physics

Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic, 2002

Mô tả vật lý: xv, 299 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67628

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH