California for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Herczog, Paula Tevis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470068639

Ký hiệu phân loại: 917.940454 Geography of and travel in North America

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc, 2007

Mô tả vật lý: xxiv, 496p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 67770

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH