Beginning Linux programming

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Neil Matthew, Richard Stones

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764544977

Ký hiệu phân loại: 005.26 Programming for microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., 2004

Mô tả vật lý: xxxix, 848 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 68463

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH