Phong cách Việt cổ - công trình ứng dụng TKNT resort

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Quý Đạt

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2011

Mô tả vật lý: 25tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 69108

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH