Manual on statistics of international trade in services.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1589061284

Ký hiệu phân loại: 382.45 International commerce (Foreign trade)

Thông tin xuất bản: Geneva : United Nations, 2002

Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 6977

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH