Synthesis simulation and control of parallel robot with three degrees of freedom : 05.13.01 systems analysis, information control and processing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vo Dinh Tung

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh, 2011

Mô tả vật lý: 177tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 69835

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.892
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH