Biology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Robinson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0028655516

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA, 2002

Mô tả vật lý: 4 v. : , col. ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 69881

1. Biology
Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH