Pro SQL server 2008 XML

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Coles

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1590599839

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York : Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York, 2008

Mô tả vật lý: xxviii, 466 p. : , ill., maps ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 69889

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH