Aromatic chemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John D Hepworth, David R Waring, Michael J Waring

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0854046623

Ký hiệu phân loại: 547.6 Aromatic compounds

Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2002

Mô tả vật lý: vii, 168 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70123

"In addition to providing material required by an undergraduate studying chemistry, Aromatic Chemistry is also ideal for industrial chemists seeking to update their knowledge of this important aspect of chemistry."--BOOK JACKET.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH