Improvised land mines : their employment and destructive capabilities

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Harber

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0873646568

Ký hiệu phân loại: 623.4 Ordnance

Thông tin xuất bản: Boulder, Colo. : Paladin Press, 1992

Mô tả vật lý: v, 80 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70125

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH