The best enemy money can buy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Antony C Sutton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0937765015

Ký hiệu phân loại: 355.8 Military equipment and supplies (Materiel)

Thông tin xuất bản: Billings, Mont. : Liberty House Press, 1986.

Mô tả vật lý: xx, 261 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70135

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH