The vibration analysis handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James I Taylor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0964051702

Ký hiệu phân loại: 621.811 Physical principles

Thông tin xuất bản: Tampa, FL : Vibration Consultants, Inc , 1994

Mô tả vật lý: xiii, 360 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 70143

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH