Time traders ; [Galactic derelict]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andre Norton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671319523

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Riverdale, NY : Baen Pub. Enterprises, 2000.

Mô tả vật lý: 370 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 70254

In two related adventures, Ross Murdock travels in time to Britain in 2000 B.C. to uncover the base from which Russians are gathering weapons, then investigates an alien spaceship wrecked in North America during prehistoric times.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH