Battling for competitive advantage

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kenneth Allard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471468541

Ký hiệu phân loại: 658.4012 Executive management

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : J. Wiley, 2004

Mô tả vật lý: xii, 243 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70294

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH