The buffalo knife

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jean Fritz, William O Steele

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0152052143

ISBN: 0152052151 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Orlando : Harcourt, 2004.

Mô tả vật lý: viii, 123 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 70316

In 1782, nine-year-old Andy, his family, and neighbors make a dangerous journey by flatboat down a thousand miles of the Tennessee River to make a new home.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH