Foundations of WPF : an introduction to Windows Presentation Foundation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laurence Moroney

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1590597605

Ký hiệu phân loại: 005.2768 Programming for specific types of computers, for specific operating systems, for specific user interfaces

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : New York : Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York, 2006

Mô tả vật lý: xvii, 324 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 70348

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH