Beginning C++ game programming

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike Dawson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1592002056

Ký hiệu phân loại: 794.8 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Premiere Press ; Thomson Course Technology, 2004

Mô tả vật lý: xiv, 335 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 70353

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH