Absolute beginner's guide to alternative medicine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karen Lee Fontaine, William Kaszubski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0789731193

Ký hiệu phân loại: 615.5 Therapeutics

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que, 2004

Mô tả vật lý: 365 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70368

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH