Neurophilosophy : toward a unified science of the mind-brain

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patricia Smith Churchland

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0262031167

ISBN-10: 0262530856

Ký hiệu phân loại: 150.1 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press , 1986

Mô tả vật lý: XI, 546 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 70449

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH