The thirteen-gun salute

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patrick O'Brian

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 039330907X

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: New York : Norton , 1992

Mô tả vật lý: 319 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 70466

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH