The microwave processing of foods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mar Regier, Helma Schubert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 185573964X

ISBN-13: 978-1855739642

ISBN-13: 978-1845690212

ISBN-10: 084933442X

ISBN-10: 1845690214

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: England : Woodhead Publishing Limited, 2005

Mô tả vật lý: xiii, 345 p. : , ill. ; , 25 c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70504

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH