Foundation Joomla! [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: B. M Harwani, Ian Piper

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1430223764

Ký hiệu phân loại: 006.7 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: [New York?] : Friends of ED, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 70612

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH