Introduction to business law

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffrey F Beatty, Susan S Samuelson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0324826990

Ký hiệu phân loại: 346.7307 Private law

Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning, 2009

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70650

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH