MySpace for musicians

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Fran Vincent

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1598633597

ISBN-13: 978-1598633597

Ký hiệu phân loại: 782.4202 *Secular forms

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Thomson Course Technology, 2007.

Mô tả vật lý: xvi, 364 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 70660

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH