Wild cards [I] : a mosaic novel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George R. R Martin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0553261908

ISBN-13: 978-0553261905

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Toronto ; New York : Bantam Books , 1986

Mô tả vật lý: 410 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 70693

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH