Architects of Political Change : Constitutional Quandaries and Social Choice Theory [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Randall Calvert, Thrainn Eggertsson, Norman Schofield

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511219658

Ký hiệu phân loại: 320.97301 Political situation and conditions

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2006

Mô tả vật lý: 335 p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70711

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH