Capitalism, Democracy, and Welfare [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert H Bates, Ellen Comisso, Peter Hall, Torben Iversen, Peter Lange, Joel Migdal, Helen Milner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511160691

Ký hiệu phân loại: 330.126 Mixed economies

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2005

Mô tả vật lý: 337 p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70712

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH