Practical Interfacing in the Laboratory : Using a PC for Instrumentation, Data Analysis and Control [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen E Derenzo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511073496

Ký hiệu phân loại: 620.002 Miscellany

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2003.

Mô tả vật lý: 630 p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70717

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH