Language and mind [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Noam Chomsky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0511137745

Ký hiệu phân loại: 401.9 Psychological principles

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2006

Mô tả vật lý: xviii, 190 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70749

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH