Geometry and topology [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Miles Reid, Szendrői Balász

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0511137338

Ký hiệu phân loại: 516 Geometry

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2005

Mô tả vật lý: xviii, 196 p. : , ill. ; , 26 c

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70764

Includes bibliographical references (p. 190-191) and inde
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH