The Facts on File weather and climate handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Allaby

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0816045178

ISBN-10: 0816049610

Ký hiệu phân loại: 551.6 Climatology and weather

Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , 2002

Mô tả vật lý: XIII, 290 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 70768

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH