International economics elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert M Dunn, John H Mutti

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203460269

Ký hiệu phân loại: 337 International economics

Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2000

Mô tả vật lý: xxvi, 598 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70773

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH