Potassium channels and their modulators elektronisk ressurs : from synthesis to clinical experience

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. M Evans

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0203304411

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: London Bristol, PA : Taylor & Francis , 1996

Mô tả vật lý: xiv, 424 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70774

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH