Handbook of building materials for fire protection elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles A Harper

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071433309

Ký hiệu phân loại: 693.82 Fireproof construction

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill , 2004

Mô tả vật lý: xiii, (562) s. : , ill

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 70780

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH