Bacterial Physiology and Metabolism [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Geoffrey Michael Gadd, Byung Hong Kim

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511393228

ISBN-13: 978-0521846363

Ký hiệu phân loại: 571.293 Physiology and related subjects

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2008

Mô tả vật lý: 1 online resource (553 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70798

Extensively illustrated overview of bacterial physiology and metabolic processes for the post-genomic era.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH