Handbook of forensic services

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kathryn H Suchma, Kim Waggoner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0160793769

Ký hiệu phân loại: 363.25 Detection of crime (Criminal investigation)

Thông tin xuất bản: Milton Keynes, Buckinghamshire : Book Express, Lightning Source, 2011.

Mô tả vật lý: iii, 196 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 70839

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH