5000 Jahre Geometrie [electronic resource] : Geschichte, Kulturen, Menschen.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C J Scriba

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3642023613

ISBN-13: 978-3642023620

Ký hiệu phân loại: 516.009 Geometry

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (643 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70840

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH