The AEF Way of War [electronic resource] : The American Army and Combat in World War I.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Ethan Grotelueschen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511348662

ISBN-13: 978-0521864343

Ký hiệu phân loại: 940.41273 Military history of World War I

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2006.

Mô tả vật lý: 1 online resource (399 p.)

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 70865

Examines the operations of four American divisions that fought on the Western Front in WWI.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH