Light-Emitting Diodes [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: E. Fred Schubert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511344763

ISBN-13: 978-0521865388

Ký hiệu phân loại: 621.381522 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2006

Mô tả vật lý: 1 online resource (434 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70868

Revised second edition, dedicated to the technology and physics of LEDs. Suitable for scientists, engineers, and graduate students.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH