Semantics [electronic resource] : A Coursebook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bren Heasley, James R Hurford, Michae Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511284892

ISBN-13: 978-0521671873

Ký hiệu phân loại: 401.43 Semantics

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2007

Mô tả vật lý: 1 online resource (366 p.)

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70883

This practical coursebook introduces all the basics of semantics in a simple, step-by-step fash
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH